Maatschappelijk bewogen en ondernemend

                Participatie, leefbaarheid, verhuur, verkoop, Energieprestatie advies, leegstand en transformatie wij lossen het voor u op.

 - taxaties, opzet verhuur en beheer, vastgoedmanagement

 - organiseren seminar, ontwikkelen dossiergerichte verhuur, programmamanagement

  - opzetten en organiseren van leefbaarheidsprojecten, incassoproces aanscherpen, implementeren nieuwe werkwijze

 -  uitvoeren taxaties i.v.m. verzekeringsclaims, advisering

 - uitvoeren taxaties vastgoed 


 - uitvoeren van taxaties vastgoed

 - uitvoeren van taxaties vastgoed

 - uitvoeren van taxaties vastgoed

 - uitvoeren van taxaties vastgoed

 - wijkbeheer, leefbaarheid, vastgoedmanagement, leegstandsbeheer, tegengaan huurfraude


De Dageraad               - vastgoedbeheer en management, verhuur


- vastgoedbeheer, verandermanagement, herstructurering, participatie


 -  wijkbeheer, leefbaarheid, participatie


 - interim management, verhuur, reorganisatie zorgcomplex

 - verhuur, participatie, projectbegeleiding bij renovatie zorgcomplex

  - verhuur en participatie

 - verhuur